Quy định và hình thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng cam kết hỗ trợ linh hoạt thanh toán cho các khách hàng của Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng. 1.Thanh toán chuyển khoản Tên công ty: Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng Tài khoản số: 111000171287 2.Thanh toán trực tiếp tại Công ty           Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng - Trụ sở: Thôn Minh Hiệp 2, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội           SĐT: 096.431.8883

Quy định và hình thức thanh toán

Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng cam kết hỗ trợ linh hoạt thanh toán cho các khách hàng của Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng.

1.Thanh toán chuyển khoản

Tên công ty: Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng Tài khoản số: 111000171287

2.Thanh toán trực tiếp tại Công ty

          Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng

- Trụ sở: Thôn Minh Hiệp 2, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Tp Hà Nội

          SĐT: 096.431.8883