Chính sách đổi trả hàng

1. Điệu kiện được đổi và trả hàng :

Hàng bị lỗi, hỏng

Thời gian và thủ tục đổi, trả hàng :

Để có thể phục vụ khách hàng được tốt nhất, khi khách hàng có nhu cầu được đổi, trả hàng xin vui lòng liên hệ trước tới Công ty TNHH XNK và Sản xuất Thương mại Hùng Thắng bằng cách gọi tới số điện thoại tel: 0964318883. Thời gian hoàn trả trong thời hạn còn hạn sử dụng.

Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua:

Sẽ đổi cho khách hàng sản phẩm khác tương tự hay có hoàn trả tiền mặt trong trường hợp sản phẩm tương tự đã hết hàng.

Cách thức lấy lại tiền:

Khách hàng đến tận nơi để nhận tiền trả hoặc hỗ trợ chuyển khoản cho khách hàng.

Chi phí cho việc hoàn trả: Theo thỏa thuận